• 20.03.2020

  Žiadosti na SKF sa dajú do konca marca podať aj elektronicky

  Vzhľadom na výnimočnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu, sme považovali za nevyhnutné prehodnotiť súčasné podmienky otvorenej výzvy na posielanie žiadostí o finančnú podporu projektov zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 • 13.03.2020

  Oznam pre návštevnkov stránky v súvislosti s koronavírom

  Zrušenie stránkových hodín do odvolania

 • 09.03.2020

  Valné zhromaždenie SOZA 2020

  Valné zhromaždenie SOZA 2020 sa uskutoční dňa 03. júna 2020 o 13:00 hod v konferenčnej miestnosti Doprastavu, a.s. na Košickej 52 v Bratislave.

 • 21.01.2020

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 15.1.2020

  Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 15.1.2020 v Bratislave okrem iného schválili žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autori, vyúčtovanie nových kanálov RTVS, zmeny v Smernici o prístupe k informáciám v súvislosti s implementáciou GDPR...

 • 18.12.2019

  Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

  V roku 2020 bude vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2020 do 31. marca 2020.