• 09.10.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 2. 10. 2019

  Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 1. 10. 2019 v Bratislave okrem iného zobrali na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia za obdobie I.-IX.2019, vypočuli si informáciu o priebehu galavečera vyhlasovania Cien SOZA za rok 2018...

 • 02.10.2019

  Ceny SOZA za rok 2018 už majú svojich držiteľov

  V utorok 1.10.2019 na galavečere v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo udelených desať Cien SOZA za rok 2018, ktoré udeľuje Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Šesť z nich bolo udelených na základe štatistického spracovania dát týkajúcich sa hranosti skladieb v médiách, na verejných podujatiach ako aj hlásení o predajoch zvukových nosičov. Štyri honorárne ceny udeľuje Dozorná rada SOZA a sú určené pre významné osobnosti slovenskej hudobnej kultúry.

 • 26.09.2019

  Umelci z celej Európy predstavili svoje priority pri tvorbe kultúrnej politiky EÚ a chcú obnoviť parlamentnú medziskupinu pre kultúrny a kreatívny priemysel

  25. septembra sa zástupcovia umelcov z celej Európy zišli v Bruseli, aby sa stretli s poprednými predstaviteľmi európskych inštitúcií na podujatí Meet The Authors, ktorého hostiteľom bol dlhoročný europoslanec Christian Ehler. Za Európsku komisiu sa zúčastnila Mariya Gabriel, eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku, rovnako ako vyše 50 europoslancov zo všetkých krajín EÚ, vrátane troch slovenských – Ivana Štefanca, Vladimíra Bilčíka a Michala Wiezika. Toto podujatie malo za cieľ zadefinovať priority tvorcov pre ambicióznu európsku politiku na podporu kultúry, tvorivosti a inovácií.

 • 25.09.2019

  Termín grantovej výzvy pre tvorcov filmovej hudby sa predlžuje do 31. októbra

  Na základe uznesenia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019 sa termín na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu predlžuje do 31. októbra 2019.

 • 11.09.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019

  Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.9.2019 v Bratislave okrem iného schválila výsledky hospodárenia SOZA za obdobie 1.-VI.2019, žiadosti o prijatie za člena, výšku režijnej zrážky z online príjmov...