Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 14.6.2023

07.07.2023

Na svojom pravidelnom zasadnutí 14.6.2023 v Bratislave Dozorná rada SOZA

 

Schválila: 

-  hlavné vyúčtovanie autorských honorárov za rok 2022

 

Ďalšie riadne zasadnutie DR SOZA sa uskutoční dňa 12.7.2023.