Komuniké - Valné zhromaždenie SOZA 2023

26.06.2023

Valné zhromaždenia SOZA 2022 sa uskutočnilo 7. júna 2023 o 13.00 hod. v konferenčných priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Počas Valného zhromaždenia bolo preberané nasledovné:

  • Správa o činnosti Dozornej rady

Správu predniesol predseda Dozornej rady Matúš Jakabčic.

  • Výsledky hospodárenia za rok 2022

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2022 predseda predstavenstva Ľubomír Burgr a člen predstavenstva Tomáš Mikš.

  • Správa o činnosti Zaraďovacej komisie

Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie Pavel Zajáček.

  • Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie

Správu predniesla členka Rozhodcovskej komisie Dobromila Balghová.

  • Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov

Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov Július Kinček.

  • Návrh novelizácie stanov SOZA

Informáciu o základných bodoch návrhu podal člen predstavenstva Richard Jajcay.Kompletný záznam výsledkov rokovania nájdete TU.