• 09.03.2020

  Valné zhromaždenie SOZA 2020

  Valné zhromaždenie SOZA 2020 sa uskutoční dňa 03. júna 2020 o 13:00 hod v konferenčnej miestnosti Doprastavu, a.s. na Košickej 52 v Bratislave.

 • 21.01.2020

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 15.1.2020

  Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom zasadnutí 15.1.2020 v Bratislave okrem iného schválili žiadosti o prijatie za člena SOZA v kategórii autori, vyúčtovanie nových kanálov RTVS, zmeny v Smernici o prístupe k informáciám v súvislosti s implementáciou GDPR...

 • 18.12.2019

  Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

  V roku 2020 bude vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2020 do 31. marca 2020.

 • 17.12.2019

  Obmedzený režim počas vianočných sviatkov

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v pondelok 23. 12. 2019 a v piatok 27. 12. 2019 budú obe budovy SOZA zatvorené z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky. V nasledujúce pracovné decembrové dni budeme k dispozícii v obmedzenom režime a budova na Tekovskej bude zatvorená aj v dňoch 30. a 31. 12. 2019. V prípade, že potrebujete vo vzťahu k SOZA doriešiť čokoľvek ešte v tomto kalendárnom roku, odporúčame Vám vopred si dohodnúť stretnutie.

 • 13.11.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019

  Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.9.2019 v Bratislave okrem iného schválila výsledky hospodárenia SOZA za obdobie 1.-VI.2019, žiadosti o prijatie za člena, výšku režijnej zrážky z online príjmov...