Komuniké zo zasadnutia DR SOZA zo dňa 6.7.2022

13.07.2022

Dozorná rada na svojom pravidelnom zasadnutí 6.7.2022 v Bratislave okrem iného:

 

Schválila:

- žiadosti o prijatie za člena v kategóriách autori a dedičia,

- spôsob vysporiadania nárokov nezastupovaných autorov do zriadenia a naplnenia Rezervného fondu podľa Autorského zákona,

- vypísanie výzvy na podporu tvorcov filmovej hudby ku dňu 15.7.2022, termín ukončenia prijímania žiadostí ku dňu 31.8.2022

 

Zobrala na vedomie:

- predbežné výsledky hospodárenia za obdobie I.-VI.2022,

- výstupy z rokovania Valného zhromaždenia SOZA,

- informácie o širších nomináciách štatistických kategórií Cien SOZA za rok 2021,

- informácie o prebiehajúcich aktivitách spojených so storočnicou SOZA,

- informácie o doplnení Sadzobníka autorských odmien v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení,

- informácie o rokovaniach s RTVS, TV Joj a ITAS,

- informácie o rokovaniach so SAPA o pristúpení k Aliancii,

- iné informácie Predstavenstva a členov DR SOZA.

 

Ďalšie rokovanie DR SOZA sa uskutoční 3.8.2022.