Komuniké - Valné zhromaždenie SOZA 2022

15.06.2022

Valné zhromaždenia SOZA 2022 sa uskutočnilo 8. júna 2022 o 13.00 hod. v konferenčných priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Počas Valného zhromaždenia bolo preberané nasledovné:

  • Správa o činnosti Dozornej rady

Správu predniesol predseda Dozornej rady M. Jakabčic.

  • Výsledky hospodárenia za rok 2022

Na základe poverenia Dozornej rady SOZA prezentovali výsledky hospodárenia SOZA za rok 2022 predseda predstavenstva Ľ. Burgr a člen predstavenstva T. Mikš.

  • Správa o činnosti Zaraďovacej komisie

Správu predniesol predseda Zaraďovacej komisie P. Zajáček.

  • Správa o činnosti Rozhodcovskej komisie

Správu predniesol predseda Rozhodcovskej komisie E. Krák.

  • Správa o činnosti Zhromaždenia delegátov

Správu predniesol predseda Zhromaždenia delegátov J. Kinček.

  • Návrh novelizácie stanov SOZA

Informáciu o základných bodoch návrhu podal člen predstavenstva S. Danóczy.

  • Prehľad plánovaných aktivít ku storočnici SOZA

Prehľad plánovaných aktivít priblížila PR manažérka SOZA D. Semaňáková.

  • Voľby do Zaraďovacej komisie a Rozhodcovskej komisieKompletný záznam výsledkov rokovania nájdete TU.