• 20.03.2019

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF zo dňa 6. 3. 2019

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 6. marca 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. V prvom grantovom kole, ktoré prebiehalo od 1. do 31. januára 2019 sme prijali rekordný počet žiadostí.

 • 19.03.2019

  Nová úprava článku 13 zabezpečí spravodlivejší online trh

  Po trialógových rokovaniach je na svete nový aktualizovaný text Smernice o ochrane autorského práva, o ktorej bude na konci marca hlasovať Európsky parlament. Medzi najdiskutovanejšie časti smernice patrí práve článok 13, ktorý sa týka odmeňovania autorov, skladateľov a ďalších nositeľov práv. Nová úprava článku 13 zabezpečí spravodlivejší online trh, vytvorí lepšie podmienky odmeňovania autorov, zabezpečí omnoho širšie práva pre bežných používateľov a súčasne myslí aj na menšie podniky, ktoré nemajú finančné a administratívne možnosti ako nadnárodní technologickí giganti.

 • 15.03.2019

  Autori celej Európy žiadajú prijatie novej Smernice o autorskom práve

  Európski autori sa spojili a vyzvali členov Európskeho parlamentu, aby prijali Smernicu o autorskom zákone. Pod listom, ktorého znenie prinášame nižšie, sú podpísaní autori zo všetkých oblastí umenia z 24 krajín Európy. Medzi signatármi zo Slovenska sú napríklad Jana Kirschner, Miroslav Žbirka, Katarzia, Peter Lipa, Vašo Patejdl, ale aj umelci z iných oblastí, ako napríklad spisovateľka Monika Kompaníková, scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj a ďalší.

 • 12.03.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.3.2019

  Prítomní členovia (14 z 15) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.3.2019 v Bratislave okrem iného na základe odporúčania Ekonomickej komisie schválili návrh finančného plánu na rok 2019, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, schválili zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 5.6.2019 v Bratislave..

 • 26.02.2019

  Sociálne programy SOZA už 10 rokov pomáhajú domácim autorom

  SOZA v roku 2009 vytvorila Sociálny a kultúry fond, ktorý má dve základné zložky. V rámci jeho sociálnej časti bolo od jeho vzniku vyplatených 77 500 EUR. Viac informácií prinášame v rozhovore s predsedom Rady SKF Danielom Matejom.