Sadzby autorskej odmeny pre hudobné automaty nájdete na konci Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení, ktorý sa nachádza TU.