Sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným prenosom a technickým predvedením prostredníctvom technických zariadení (ako napr. rozhlasový alebo televízny prijímač, CD/DVD/Blue-ray prehrávač, hudobný automat, PC, tablet, smartfón a pod.) v prevádzkach a zariadeniach obchodu a služieb alebo v iných priestoroch (ako napr. reštauračné, pohostinské a občerstvovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, rekreačné prevádzky alebo areály, obchody, prevádzky služieb, dopravné prostriedky a pod.).


   Sadzobník SOZA


 

   Hudba na počúvanie (bez tanca) reprodukovaná technických zariadením: 

Zvukový prijímač alebo prehrávač (rozhlasový prijímač, magnetofón, gramofón, CD prehrávač, hudobná veža a pod.): 

 • v pohostinskom a občerstvovacom zariadení (reštaurácia, jedáleň, hostinec, bufet, výčap, kaviareň, bistro, espresso, cukráreň, vináreň, viecha, bar a pod.
 • v spoločenskom priestore ubytovacieho, zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním
 • v ubytovacom priestore (izba pre hostí) ubytovacieho (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním

Zvukovo-obrazový prijímač alebo prehrávať (televízny prijímač, videoprehrávač, PC a pod.):
 •  v pohostinskom a občerstvovacom zariadení (reštaurácia, jedáleň, hostinec, bufet, výčap, kaviareň, bistro, espresso, cukráreň, vináreň, viecha, bar a pod.)
 •  v spoločenskom priestore ubytovacieho (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním
 • v ubytovacom priestore (izba pre hostí) ubytovacieho zariadenia (hotel, motel, botel, penzión, ubytovňa a pod.) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním 


Veľkoplošná obrazovka v interiéri alebo v exteriéri


 
   Hudba reprodukovaná ľubovoľných technickým zariadením 
 • vo výťahu, na toaletách
 • na športovom štadióne
 • v rekreačnej prevádzke alebo areáli (kúpalisko, plaváreň, klzisko, areál zimných športov a pod.)
 • v stálej predajni obchodu (vrátane obchodných domov)
 • na čerpacej stanici pohonných hmôt
 • v múzeách, galériách a na umeleckých a vzdelávacích (nekomerčných) výstavách
 • v areáli pravidelne opakovaných predajných podujatí (burza, trhovisko a pod.)
 • v autobuse, nájomnom automobile, inom dopravnom prostriedku pozemnej osobnej dopravy (vlak), v lietadle
 • v prevádzke služieb (kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, sauna, opravovne, požičovne, cestovné, stávkové kancelárie a pod.)
 • v čakárni, hale, na recepcii pri poskytovaní služieb
 • vo veľkokapacitných garážach a parkoviskách
 • v prevádzke vybraných špeciálnych služieb: erotický salón, peep-show a pod.
 • v herniach a v kasínach              
 • pohyblivým reklamným zariadením (propagačné auto s reproduktormi a pod.)
 • telefónom z účastníckej telefónnej ústredne alebo ako platená audiotextová linka
 • telefónom v rámci ostatných platených audiotextových služieb              
 • prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.)  
 • v školskom rozhlase (prestávkový program)    
 • pri jarmočnej a lunaparkovej atrakcii (kolotoč, strelnica,  tobogan, autodróm a pod.)
 • a ďalšie  

   Hudba z CD hudobných automatov (HA) len na počúvanie
 

   Hudba z DIG (napr. MP3) hudobných automatov (výroba rozmnožením a verejné predvádzanie hudobných diel) len na počúvanie