Oznámenie o výrobe a dovoze nenahratých čistých nosičov a technických zariadení

   Hlásenie o vývoze a odoslaní tovaru

   Identifikácia a určenie povinných osôb

   The report of the import and sale

   The report of the export and sale

 

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.