Sadzobník autorských odmien v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení účinný od 1.1.2024

    Informácia o zmenách Sadzobníka pre podujatia v roku 2024


 

   Kam sa zaradiť v Sadzobníku?

 
A. Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby
 
Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo verejným prenosom pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach ako napr. koncerty, festivaly, plesy, tanečné podujatia, firemné, reprezentačné a propagačné podujatia, diskotéky, tanečné zábavy, šou a pod. 
Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím populárnej a inej hudby: zahŕňajú použitie diel všetkých hudobných žánrov okrem výhradne vážneho a/alebo jazzového hudobného žánru. 
Koncerty, hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím zmiešanej hudby: zahŕňajú použitie diel akéhokoľvek hudobného žánru v kombinácii s vážnym alebo jazzovým hudobným žánrom.
 
B. Koncerty a iné hudobné produkcie, podujatia a vystúpenia s použitím výhradne vážnej a/alebo jazzovej hudby
 
Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo verejným prenosom pri hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach z oblasti vážnej a/alebo jazzovej hudby (ako napr. koncerty, komorné koncerty, vystúpenia speváckych zborov, cykly a pod.). 
Tento Sadzobník sa nevzťahuje na použitie hudobných diel v oblasti iných hudobných žánrov a na zmiešané hudobné produkcie (tzn. kombinácia jazzových a/alebo vážnych diel s dielami iných hudobných žánrov).
 
C. Ostatné hudobné produkcie – osobitný typ použitia/podujatia
 
Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel naživo predvádzaných výkonnými umelcami alebo prostredníctvom technických zariadení pri iných hudobných produkciách, podujatiach a vystúpeniach neuvedených v časti A. a B. – tzv. osobitný typ použitia/podujatia.
Sem patria nasledovné typy použitia/podujatia:
• verejné súťažné a exhibičné podujatia
• súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby
• verejná projekcia audiovizuálnych záznamov
• lekcie kondičného cvičenia
• tanečné kurzy
• kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného
• koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve bez vstupného
• reprodukovaná hudba na voľnom priestranstve bez vstupného (napr. tanečné vystúpenie, šou, zábava)
• cirkusová produkcia s použitím hudby (mobilné šapito) a pod.
• erotické vystúpenie (striptíz) a pod.
• módna, kadernícka, vizážistická a podobná prehliadka/súťaž s použitím hudby
• reklamný stánok s predvádzaním produktov (napr. na podporu značky, predaja, kampane a pod.)
• verejné zhromaždenie, sprievod, defilé s použitím hudby
• hudba predvádzaná výkonným umelcom ako hudobná kulisa bez tanca v gastronomickom zariadení (napr. v hotelovej reštaurácii, kaviarni a pod.) bez vstupného
• reprodukovaná hudba v rámci recepcie, koktailu, banketu a podobných spoločenských podujatí
• hudba na vernisáži umeleckej alebo vzdelávacej výstavy, v rámci prestávok počas konferencií, prednášok a pod.
• reprodukovaná hudba na komerčnej výstave
 

D.   Propagačné podujatia

Tento Sadzobník je určený na výpočet autorskej odmeny za udelenie súhlasu/licencie na použitie chránených hudobných diel verejným vykonaním alebo verejným prenosom pri propagačných produkciách, podujatiach a vystúpeniach, ako napr. firemné podujatia, promo akcie, podujatia pre zamestnancov, firemné večierky, odovzdávania cien a iné verejné podujatia obdobného druhu, pri ktorých nie je vyberané vstupné.

Tento Sadzobník sa vzťahuje na použitie hudobných diel v oblasti všetkých hudobných žánrov.

Uvádzané sadzby v zmysle tejto časti neplatia pre ostatné typy podujatí, ktoré majú stanovenú samostatnú sadzbu (pozri časť Sadzobníka A. B. a C., napr. vernisáže, recepcie, diskotéky a pod.).