Príloha

Prílohu – oznámenie o používateľovi a o výške prímov používateľa je používateľ povinný doručiť elektronickými prostriedkami vo formáte doc alebo pdf pre SOZA na emailovú adresu kina@soza.sk; v prípade, že je členom Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK), prostredníctvom ZPK.