Ako je potrebné postupovať pre získanie licencie v prípade, že vlastním alebo prevádzkujem kino?

Obráťte sa prosím na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Viac informácii získate:

   Kontakt – Kiná
  
Tel. č.: 02/50 20 27 44
         E-mail: kina@soza.sk