Aké mám povinnosti voči SOZA, ak chcem používať hudobné diela prostredníctvom retransmisie?

V prípade, že chcete používať hudobné diela prostredníctvom retransmisie, ste povinný v zmysle autorského zákona uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

Viac informácii získate:

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 34
            E-mail: tkr@soza.sk