Aké mám povinnosti voči SOZA, ak chcem používať hudobné diela prostredníctvom káblovej retransmisie?

V prípade, že chcete používať hudobné diela prostredníctvom káblovej retransmisie, ste povinný v zmysle autorského zákona uzatvoriť Hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. V prípade ďalších otázok sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese tkr@soza.sk.