Je legálne počúvať hudbu z internetu – to znamená, že si súbor neukladám, iba ho počúvam? 

Áno, je to legálne.

 

   Môže autor zastupovaný SOZA zverejniť na svojej stránke ukážky vlastných diel?

Áno, môže. Avšak ak ide o web stránku inej osoby, ide už o použitie hudobného diela osobou odlišnou od samotného autora. Z tohto dôvodu je používateľ povinný získať licenciu SOZA prostredníctvom uzavretia Hromadnej licenčnej zmluvy a zaplatiť autorské odmeny. Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

 

   Ako mám postupovať, keď si chcem zriadiť internetové rádio?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá hudobné diela sprístupňuje verejnosti (tzn. poskytovateľ služby) prostredníctvom internetu a mobilných sietí, je povinná so SOZA uzavrieť Hromadnú licenčnú zmluvu na používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí. Dvojmo vyplnenú a podpísanú zmluvu poskytovateľ služby doručí poštou na adresu SOZA. Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

 

   Ak si chcem zriadiť internetové rádio za predpokladu, že nebude ziskové, budem musieť platiť aj SOZA?

Ak vo vysielaní svojho internetového rádia používate hudobné diela, majú ich autori a vydavatelia právo na odmenu za ich použitie. Ekonomický výsledok prevádzkovateľa internetového rádia nie je z hľadiska autorského zákona kritériom pri posudzovaní výšky autorskej odmeny.

 

   Môžem v internetovom rádiu používať skladby stiahnuté z internetu?

Dôležité je, akým spôsobom ste nadobudli skladby z internetu a obsah licencie udelený pri nadobudnutí hudobného diela. Pokiaľ ste hudobné dielo nadobudli z legálneho zdroja a predajcom udelená licencia vám umožňuje použiť ho i na verejný prenos internetovým rádiom, je možné takto hudobné dielo použiť.

 

  Je možné získať zľavu, ak mám viacej internetových rádií?

Áno, autorská odmena je stanovená podľa programového zamerania v zmysle platného Sadzobníka SOZA.

 

   Môžem na svojej webovej stránke používať video z YouTube a musím za to platiť SOZA?

Ak spĺňate obchodné a licenčné podmienky služby YouTube, môžete videá z webových stránok tejto služby používať na svojej webovej stránke. Za umiestnenie videí služby YouTube na svojej webovej stránke nie ste povinný platiť SOZA autorské odmeny.

 

   Môžem si dať na svoju webovú stránku mnou vytvorené video s použitím hudobného diela, ktorého nie som autorom?

Pokiaľ máte usporiadané tzv. synchronizačné práva s autorom diela (t. j. súhlas na použitie jeho hudby vo vašom videu), video si môžete umiestniť na svoju webovú stránku a zároveň je vašou povinnosťou mať so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu na používanie hudobných diel prostredníctvom internetu a mobilných sietí. Dvojmo vyplnenú a podpísanú zmluvu je potrebné zaslať poštou na adresu SOZA. Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.

 

Viac informácii získate:
 

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 21
           E-mail: online@soza.sk