Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve - technické zariadenia

   Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve – technické zariadenia – dlhšia verzia

   Výpoveď hromadnej licenčnej zmluvy

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.