Zoznam živo predvedených hudobných diel (Príloha - A3)

   Zoznam živo predvedených hudobných diel (Príloha A3) – dlhšia verzia (100 diel)

   Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve - podujatia (Príloha - A4)

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“). V prípade zatvorenia okna prehliadača alebo výpadku internetového pripojenia neprídete o už vyplnené údaje.