PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA LISTEN LOCAL

Po úspešnom publikovaní Správy o slovenskom hudobnom priemysle sa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) podieľal na realizácii ďalšieho projektu. Tentokrát sa s podporou Fondu na podporu umenia zúčastnil na výskume v oblasti trhového podielu slovenskej hudby v online prostredí. Na základe tohto výskumu vznikla projektová štúdia, ktorá prináša odporúčania na lepšie využitie kvót pre slovenské rádiá a ktorá zároveň mapuje podiel a propagáciu slovenskej hudby v rámci veľkých streamovacích a mediálnych platforiem ako je napríklad služba Spotify. Prečítajte si ju tu.

 

 

   
SPRÁVA O SLOVENSKOM HUDOBNOM PRIEMYSLE

Historicky prvá správa o slovenskom hudobnom priemysle poukazuje na ekonomický prínos hudobnej časti kreatívneho priemyslu doma aj v zahraničí, na základe spracovaných verejne dostupných dát, prieskumov a medzinárodných porovnaní. Poskytuje iný ako len umelecký pohľad na hudbu a všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na jej vzniku a šírení. Prečítajte si ju.