Ako pomôcť šíreniu slovenskej tvorby?

21.01.2021

Nová štúdia otvára otázku šírenia slovenskej hudby nielen v digitálnom prostredí.


Po úspešnom publikovaní Správy o slovenskom hudobnom priemysle sa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) podieľal na realizácii ďalšieho projektu. Tentokrát sa s podporou Fondu na podporu umenia zúčastnil na výskume v oblasti trhového podielu slovenskej hudby v online prostredí. Na základe tohto výskumu vznikla projektová štúdia, ktorá prináša odporúčania na lepšie využitie kvót pre slovenské rádiá a ktorá zároveň mapuje podiel a propagáciu slovenskej hudby v rámci veľkých streamovacích a mediálnych platforiem ako je napríklad služba Spotify.

Problém slovenských kvót

Štúdia v úvode poukazuje na aplikáciu povinných kvót pre slovenské rádia a navrhuje, ako by sa tento systém mohol zlepšiť, odkedy v roku 2015 zaviedli zákonodarcovia úpravu zákona o vysielaní a retransmisii na reguláciu lokálnej tvorby v rozhlasovom vysielaní.

Pozitívnou správou pre slovenský hudobný priemysel je informácia, že od účinnosti novely významne stúpol priemerný počet slovenských autorov aj skladieb v rozhlasovom éteri. Oproti zahraničným národným kvótam sú síce slovenské kvóty pomerne jednoducho formulované, no zároveň je ťažké presne ich odmerať, a to robí ich dodržiavanie náročným.             

V mnohých prípadoch sa dokonca ani nedá zistiť, či skladba naozaj spĺňa požiadavky kvót. Pomoc by mohli poskytnúť nové odporúčacie systémy, ktoré by na základe algoritmu odporúčali slovenskú hudbu a to nielen pre rozhlasových redaktorov, ale aj pre jednotlivých používateľov online platforiem.

Nerovný boj s konkurenciou

Vytvorenie nových odporúčacích systémov je kľúčové. Aktuálne odporúčacie systémy, ktoré používajú veľké platformy ako Spotify, YouTube či Apple, totiž takmer vôbec neberú do úvahy hudbu z menších krajín. Lokálna hudba menšej krajiny stojí oproti konkurencii, ktorá pozostáva z miliónov skladieb z celého sveta. Pre rádového hudobníka, ktorý nepatrí do zoznamu interpretov svetových hitov, je teda takmer nemožné dostať sa do odporúčacieho systému týchto veľkých platforiem.

Na testovacej vzorke 585 umelcov z malých krajín sa ukázalo, že v 15%  prípadov algoritmus služby Spotify nedokázal odporučiť ani jedného podobného umelca. Keďže väčšina odporúčaní je založená na podobnosti umelcov, je pravdepodobné, že títo umelci sú v konkurenčnej nevýhode pokiaľ ide o predaj ich hudby založený na algoritmoch, pretože ich hudbu algoritmus jednoducho nepozná. Obzvlášť, ak jeho tvorba nie je v angličtine, ale v jazyku oblasti napr. v slovenčine, maďarčine či holandčine. Slovenská hudobná tvorba má preto minimálnu šancu uspieť na zahraničnom trhu a dokonca má neraz problém uspieť aj na trhu domácom.

Listen Local aplikácia na objavovanie novej hudby

Riešením tohto problému by mohla byť aplikácia Listen Local vybudovaná na komplexnej referenčnej databáze slovenskej hudby. Cieľom tejto aplikácie je objavovať a odporúčať v rámci veľkých digitálnych platforiem viac slovenskej hudby rôznych žánrov počnúc popom, rockom až po jazz či klasickú hudbu. Cez aplikáciu Listen Local si poslucháči vyhľadajú umelcov a kapely na základe svojho vkusu, ale aj na základe toho v akom meste sa nachádzajú. Poslucháč si môže cez aplikáciu jednoducho vyhľadať hudbu umelcov pochádzajúcich z jeho rodného mesta, či z mesta, ktoré sa práve chystá navštíviť.

V súčasnosti je dostupná demo verzia aplikácie, ktorá nadväzuje na Spotify účet poslucháča. Na základe algoritmov analyzuje aplikácia Spotify playlisty poslucháča a následne mu odporučí skladby umelcov v jeho okolí, ktoré by sa mu mohli páčiť. Aplikácia tak pomôže poslucháčom dostať sa ku širšiemu spektru slovenskej hudby a zároveň má potenciál pomôcť slovenským umelcom, kapelám a súborom nájsť si publikum aj v zahraničí. Demo verzia aplikácie ponúka zatiaľ základnú funkcionalitu a je momentálne nastavená len pre Slovensko, v plnej verzii by však mohla byť použitá kdekoľvek na svete.

Cieľom aplikácie Listen Local a výsledkov štúdie je napomôcť rozpoznateľnosti slovenskej hudby a zvýšiť podiel slovenskej hudby na domácom trhu. V prípade, že by realizovaný výskumný projekt našiel partnerov a pretavil sa z aktuálnej štúdie uskutočniteľnosti do úplnej finalizácie, aplikáciu by mohli využívať napr. rozhlasoví redaktori či jednotliví poslucháči digitálnych služieb, vďaka čomu by mohla novú slovenskú hudbu objavovať aj súčasná mladá generácia.


Bližšie informácie o odporúčacích systémoch a algoritmoch streamovacích platforiem nájdete aj na špeciálnej webovej stránke, ktorá je venovaná výsledkom štúdie.
Kompletnú projektovú štúdiu je možné stiahnuť si TU.

Autorom štúdie a realizátorom výskumu je Daniel Antal, kvantitatívny ekonóm s diplomom z ekonómie, hospodárskej regulácie a politiky hospodárskej súťaže, ktorý je zároveň certifikovaným finančným analytikom. Daniel Antal je autorom Správy o slovenskom hudobnom priemysle, ktorú SOZA zverejnila v marci roku 2019. Výskum a projektovú štúdiu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Pripravilo: PR oddelenie, SOZA