Zamestnanci SOZA sa s vami radi stretnú a osobne prekonzultujú vaše otázky.
   
Stretnutie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom. Vyhradíme si na vás dostatok času, aby sme sa vám mohli venovať.
 

 

   Otváracie hodiny na podateľni*:

Pondelok, Streda, Štvrtok: 9:00 – 15:00

Sme tu pre vás v dvoch budovách:

Centrála (podateľňa): Rastislavova 3, 821 08 Bratislava (mapa)

Detašované pracovisko: Tekovská 4, 821 09 Bratislava (Agenda preberania nahlášok diel) (mapa)

*podateľňa sa nachádza na Centrále

 

   INFOLINKA

02 / 50 20 27 00

   Informácia o zaznamenávaní hovorov

 

 

   Radi odpovieme na Vaše otázky

           Otázky majiteľov prevádzok a organizátorov verejných podujatí píšte na produkcie@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete TU.

Otázky prevádzkovateľov káblovej a satelitnej retransmisie píšte na tkr@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete TU.

Otázky dovozcov alebo výrobcov nenahratých nosičov a technických zariadení píšte na isna@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete TU.

Otázky prevádzkovateľov internetovej stránky s hudbou, internetového rozhlasu, televízie, downloadingu hudobných diel a pod. píšte na online@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete TU.

Otázky týkajúce sa Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA (SKF) píšte na skf@soza.sk alebo volajte na tel. č. 02 / 50 20 27 45.

Pripomienky a námety k činnosti a fungovaniu SOZA posielajte na pr@soza.sk

PR a novinárske otázky - komunikacia@soza.sk, 02 / 50 20 27 45

Vzťahy so zahraničím – richard.demcak@soza.sk, 02 / 50 20 27 05

Sekretariát Predstavenstva SOZA – soza@soza.sk

 

 

LICENČNÝ ODBOR

licencne@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Podujatia (koncerty, plesy, zábavy, jarmoky, módne prehliadky, firemné podujatia a pod.)
  Renáta Bánovská 02/50202744 renata.banovska@soza.sk
  Ružena Langová 02/50202778 ruzena.langova@soza.sk
  Kamila Csonková 02/50202728 kamila.csonkova@soza.sk
  Denisa Čupková 02/50202746 denisa.cupkova@soza.sk
  Zuzana Havlová 02/50202725 zuzana.havlova@soza.sk
  Dagmar Krajčiová 02/50202753 dagmar.krajciova@soza.sk
  Ľubica Mikušová 02/50202756 lubica.mikusova@soza.sk
  Kvetoslava Šulcová 02/50202770 kvetoslava.sulcova@soza.sk
Prevádzky a služby (hudba z rádia, televízie, CD prehrávač a pod. znie v reštaurácii, v bare, v obchode a pod.)
  Zuzana Dufeková 02/50202726 zuzana.dufekova@soza.sk
  Miriam Novotná 02/50202774 miriam.novotna@soza.sk
  Ing. Mária Rusnáková 02/50202777 maria.rusnakova@soza.sk
Spravovanie kontrol od inšpektorov
  Annamária Veidingerová 02/50202775 annamaria.veidingerova@soza.sk
  Henrieta Cingeľová 02/50202776 henrieta.cingelova@soza.sk
Vedúci Oddelenia hudobných produkcií Mgr. Martin Horský 02/50202761 martin.horsky@soza.sk
Zástupkyňa vedúceho Oddelenia hudobných produkcií Jana Nitranská 02/50202720 jana.nitranska@soza.sk
Zástupca vedúceho Oddelenia hudobných produkcií Mgr. Marián Jankovič 02/50202754 marian.jankovic@soza.sk
Právnik licenčného odboru Mgr. Lenka Strapková 02/50202783 lenka.strapkova@soza.sk
Obchodná manažérka licenčného odboru/Licencie dídžejov Mgr. Katarína Tomandlová 02/50202719 katarina.tomandlova@soza.sk
Vedúci Oddelenia vysielania, retransmisie a online služieb  Ing. Peter Hlaváč 02/50202738 peter.hlavac@soza.sk
Manažér vysielateľov a online služieb JUDr. Alžbeta Lokajová 02/50202721 alzbeta.lokajova@soza.sk
Manažér retransmisie a náhrad odmien  Ing. Tomáš Gavalier 02/50202734 tomas.gavalier@soza.sk
Analytik licenčného odboru Mgr. Erika Kurciková 02/50202704 erika.kurcikova@soza.sk

 

ODBOR DOKUMENTÁCIE, REPARTÍCIE A MECHANICKÝCH PRÁV

dramp@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Vedúci Odboru dokumentácie, repartície a mechanických práv Ing. Róbert Osvald 02/50202712 robert.osvald@soza.sk
Honoráre zo zahraničia Zuzana Kinclová 02/50202760 zuzana.kinclova@soza.sk
Referentka repartície Bc. Martina Palát 02/50202792 martina.palat@soza.sk
Vedúca Oddelenia vyúčtovania a reklamácií Gabriela Čatayová 02/50202717 gabriela.catayova@soza.sk
Referentky vyúčtovania a reklamácií Jana Kovárová 02/50202782 jana.kovarova@soza.sk
Bc. Ambrová Petra 02/50202736 petra.ambrova@soza.sk
Vedúca Oddelenia dokumentácie Ing. Alžbeta Činčurová 02/50202718 alzbeta.cincurova@soza.sk
Domáce hudobné diela - nahlášky, vydavateľské zmluvy  Daria Hetflejšová 02/50202729 daria.hetflejsova@soza.sk
Domáce hudobné diela - nahlášky Alžbeta Michalcová 02/50202780 alzbeta.michalcova@soza.sk
Dokumentovanie zahraničných hudobných diel Mgr. Mária Pávová 02/50202781 maria.pavova@soza.sk
Barbora Chrenšťová 02/50202714 barbora.chrenstova@soza.sk
Mgr. Barbora Sedílek Valentová 02/50202785 barbora.sedilek@soza.sk
Denisa Kavická 02/50202791 denisa.kavicka@soza.sk
Zahraničné vydavateľské zmluvy Mgr. Dominika Ritomská 02/50202786 dominika.ritomska@soza.sk
Viera Bušová 02/50202715 viera.busova@soza.sk
Vedúca Oddelenia mechanických práv, filmu a online vyúčtovania  Ing. Ľudmila Koledová 02/50202713 ludmila.koledova@soza.sk
Výroba zvukových a zvukovo-obrazových nosičov Martin Kečkeš 02/50202709 martin.keckes@soza.sk
Janette Paštinská 02/50202769 janette.pastinska@soza.sk
Ing. Tatiana Horská 02/50202768 tatiana.horska@soza.sk
TV filmy a seriály, distribučné filmy Mária Feuereislová 02/50202716 maria.feuereislova@soza.sk
Jana Klučiková 02/50202779 jana.klucikova@soza.sk
 

EKONOMICKÝ ODBOR

ekonomicke@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Vedúca Ekonomického odboru  Ing. Erika Mináčová 02/50202723 erika.minacova@soza.sk
Mzdy a personalistika Ingrid Dubnická 02/50202722 ingrid.dubnicka@soza.sk
Hospodárska správa Peter Chemez 02/50202758 peter.chemez@soza.sk
Podateľňa Erika Hudobová 02/50202701 erika.hudobova@soza.sk
Oddelenie účtovníctva
Domáce honoráre Ing. Jana Jakubcová 02/50202724 jana.jakubcova@soza.sk
Zahraničné honoráre Mgr. Anna Tomovičová 02/50202772 anna.tomovicova@soza.sk
Všeobecná učtáreň Ing. Silvia Markovičová 02/50202766 silvia.markovicova@soza.sk
Mgr. Daša Macejková 02/50202771 dasa.macejkova@soza.sk

 

PRÁVNY ODBOR

pravne@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Členská agenda
Referent členskej agendy (zmluvy s členmi, vydavateľmi a dedičmi)  Mgr. Miroslav Mauer 02/50202702 miroslav.mauer@soza.sk
Všeobecná a sporová agenda
Všeobecná agenda JUDr. Natália Mutkovičová 02/50202752 natalia.mutkovicova@soza.sk
Mgr. Petra Beníčková 02/50202703 petra.benickova@soza.sk
Mgr. Zuzana Koláriková 02/50202773 zuzana.kolarikova@soza.sk

 

KANCELÁRIA PREDSTAVENSTVA SOZA

soza@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Asistentka Predstavenstva Martina Jeřábková 02/50202707 martina.jerabkova@soza.sk
Manažér vzťahov so zahraničím  Mgr. Richard Demčák 02/50202705 richard.demcak@soza.sk
PR manažérka Dominika Semaňáková 02/50202745 dominika.semanakova@soza.sk
SKF referentka Alžbeta Skalová 02/50202745 alzbeta.skalova@soza.sk
PR referent Matúš Hrnčiar 02/50202745 matus.hrnciar@soza.sk