Kliknutím na otázku sa Vám zobrazia kontakty zamestnancov SOZA, ktorí Vám radi pomôžu.    Máte otázku týkajúcu sa organizácie podujatia ako napr. koncert, ples, zábava, jarmok, módna prehliadka, firemné podujatia a pod.?


    Máte otázku týkajúcu sa zoznamu použitých hudobých diel (playlistu) na podujatí?


    Máte otázku týkajúcu sa používania hudby prostredníctvom TV, rádia alebo iného zariadenia
    v prevádzke ako napr. reštaurácia, bar, obchod, hotelová izba, a pod.?

 

    Máte otázku týkajúcu sa Klientskeho konta? 


    Máte otázku týkajúcu sa zástupcu SOZA v teréne (inšpektora SOZA) alebo kontroly použitia hudobných diel?


    Máte otázku týkajúcu sa hudobného automatu (jukeboxu)?


    Prevádzkujete kino? 
 

    Používate hudbu v divadelnom predstavení?
Ostatné kontakty na oddelenie hudobných produkcií:


    Máte otázku týkajúcu sa použitia hudobných diel výrobou zvukového alebo audiovizuálneho záznamu?
 

    Ste dídžej? Máte otázku týkajúcu sa použitia pracovných rozmnoženín hudobných diel na diskotékach?  


    Chcete použiť hudbu do filmu alebo klipu?


    Dovážate alebo vyrábate nenahraté nosiče a technické zariadenia?


    Prevádzkujete káblovú alebo satelitnú retransmisiu, prípadne retransmisiu prostredníctvom IPTV?


    Ste vysielateľ?


    Chcete používať hudbu online?

 


Kontakty na všetkých zamestnancov SOZA nájdete TU.