Aké mám povinnosti voči SOZA, ak chcem používať chránené hudobné diela v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní?

V prípade, že chcete používať chránené diela ako TV alebo rádio vysielateľ vo svojom vysielaní, potrebujete ako prvé uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve a ďalej hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. V prípade ďalších otázok sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese online@soza.sk.