Aké mám povinnosti voči SOZA, ak chcem používať chránené hudobné diela v televíznom alebo
   rozhlasovom vysielaní?

V prípade, že chcete používať chránené diela ako TV alebo rádio vysielateľ vo svojom vysielaní, potrebujete ako prvé uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve a ďalej hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácii ako aj návrh Hromadnej licenčnej zmluvy získate:

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 21
           E-mail: vysielanie@soza.sk