Ako postupovať

Skôr ako budúci vysielateľ podá žiadosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu o pridelenie frekvencie na vysielanie, musí (podľa § 50 Občianskeho zákonníka) so SOZA uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve.

K zmluve je potrebné:

  1. napísať žiadosť o vystavenie zmluvy o budúcej zmluve
  2. písomne uviesť názov vysielacej stanice, sídlo, meno konateľa, IČO, IČDPH, tel./ fax. číslo, číslo bankového spojenia


   Ďalší postup

Na základe týchto údajov SOZA vystaví zmluvu o budúcej zmluve. Po pridelení frekvencie na vysielanie je potrebné uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu. K jej uzavretiu je nutné písomne uviesť nasledovné údaje:

  • dátum začiatku vysielania
  • názov vysielacej stanice, sídlo, meno konateľa, IČO, IČDPH, tel./ fax. číslo, číslo bankového spojenia


Po uzatvorení Hromadnej licenčnej zmluvy bude SOZA vysielateľovi mesačne vystavovať faktúry na úhradu autorských odmien.
 

Viac informácii ako aj návrh Hromadnej licenčnej zmluvy získate:

   Kontakt – Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
    Tel. č.: 02/ 50 20 27 21
           E-mail: vysielanie@soza.sk