Skôr ako budúci vysielateľ podá žiadosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu o pridelenie frekvencie na vysielanie, musí (podľa § 50 Občianskeho zákonníka) so SOZA uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve.

K zmluve je potrebné:

  1. napísať žiadosť o vystavenie zmluvy o budúcej zmluve
  2. písomne uviesť názov vysielacej stanice, sídlo, meno konateľa, IČO, IČDPH, tel./ fax. číslo, číslo bankového spojenia

Na základe týchto údajov SOZA vystaví zmluvu o budúcej zmluve. Po pridelení frekvencie na vysielanie je potrebné uzavrieť so SOZA Hromadnú licenčnú zmluvu. K jej uzavretiu je nutné písomne uviesť nasledovné údaje:

  • dátum začiatku vysielania
  • názov vysielacej stanice, sídlo, meno konateľa, IČO, IČDPH, tel./ fax. číslo, číslo bankového spojenia

Po uzatvorení Hromadnej licenčnej zmluvy bude SOZA vysielateľovi mesačne vystavovať faktúry na úhradu autorských odmien.