ZHR SR v spore s organizáciami kolektívnej správy

Počas mája v médiách rezonovala téma o výške autorských odmien, ktoré platia slovenskí hoteliéri organizáciám kolektívnej správy. Zväz hotelov a reštaurácii SR (ZHR SR) podal na organizácie kolektívnej správy (LITA, SAPA, Slovgram, OZIS a SOZA) určovaciu žalobu. Prostredníctvom nej žiada, aby súd určil výšku poplatkov, ktoré majú prevádzkovatelia platiť za rádiá a televízory na izbách a v spoločných priestoroch.  Jedným z ich argumentov je, že v Rakúsku platia hoteliéri 7 eur ročne za televízor na izbe, zatiaľ čo na Slovensku je to 85 eur. Musíme však uviesť, že tieto informácie sú vytrhnuté z kontextu a porovnávajú neporovnateľné. V Rakúsku sa výška autorskej odmeny určuje na základe iných vstupných informácií, platí sa rozdielnym organizáciám kolektívnej správy a pre objektívnosť by bolo potrebné uviesť všetky informácie.

Aktuálne ZHR SR licenčnú zmluvu so SOZA na rok 2018 nemá. O jej obsahu sme so zástupcami hotelov a reštaurácií intenzívne rokovali už od konca roka 2017. Počas niekoľkomesačných rokovaní ZHR SR nespochybňovalo výšku sadzieb SOZA a ešte začiatkom apríla potvrdilo záujem o podpis zmluvy. K tomu však nakoniec nedošlo a koncom apríla ZHR SR podalo na LITA, OZIS, SAPA, Slovgram a SOZA určovaciu žalobu. Prostredníctvom tejto žaloby žiadajú súd, aby určil výšku odmien, ktoré majú na základe autorského zákona platiť. O vývoji a posune pri riešení situácie vás budeme informovať.

Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame vám článok v denníku Pravda, kde nájdete detailnejšie odpovede, aj v súvislosti a v porovnaniach so zahraničím. – http://bit.ly/2LjuusM

 

Z článku vyberáme otázky, ktoré v stručnosti odpovedia na najdôležitejšiu časť, a tou je spôsob výpočtu a výška autorskej odmeny.

Aké sú sadzby pre hoteliérov? Na základe akých kritérií platia? Platia za prijímač, za veľkosť priestoru?

 

Sadzby autorskej odmeny za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení sú upravené v príslušnom Sadzobníku, ktorý je dostupný na adrese: https://moja.soza.sk/stranka/sadzobnik-1.

V prípade ubytovacích zariadení  je sadzba autorskej odmeny vypočítaná na základe nasledujúcich kritérií:

·         kategória ubytovacieho zariadenia:

o   4 a 5-hviezdičkové zariadenia

o   všetky ostatné zariadenia

·         umiestnenia daného zariadenia, t.j. či ide o zariadenie v spoločenskom priestore (napr. recepcia, lobby apod.) alebo v ubytovacom priestore (napr. izba pre hostí)

·         druhu technického zariadenia, t.j. či ide o zvukový prijímač/prehrávač alebo zvukovo-obrazový prijímač/prehrávač

Pre stanovenie sadzby je preto dôležité zaradenie ubytovacieho zariadenia, umiestnenie daného zariadenia a jeho druh. Príslušná sadzba je následne vynásobená počtom zariadení.

Príklad: TV na izbe 3*-vého hotela v rámci ZHR SR = 5,70 eur bez DPH ročne


Je pravda, že v Rakúsku platia majitelia hotelov za jeden televízor 7 eur ročne a u nás (dokopy pre všetky organizácie) 85 eur ročne, ako to tvrdia zástupcovia ZHR SR?

Podľa našich informácií zo zahraničia platia rakúski majitelia hotelov za jeden televízor 7 eur ročne iba za vysporiadanie tzv. hudobných práv. Medzinárodné porovnania však majú viacero premenných a nie je možné ich vytrhávať z kontextu na základe jedného príkladu z jedného štátu. Pokiaľ ide o hudobné práva autorov a vydavateľov, ktoré v mene slovenských aj zahraničných nositeľov práv na Slovensku zastupuje SOZA, hoteliéri združení v ZHR SR platia ročne za jeden televízor 5,7 eur a v prípade 4 alebo 5-hviezdičkových ubytovacích zariadení 7,2 eur ročne.

Pokiaľ ide o sadzby autorských odmien SOZA, musíme podotknúť, že výška sadzieb v tomto segmente nebola menená od r. 1998. Pre porovnanie, inflácia za rovnaké obdobie dosiahla na Slovensku výšku 110% (vypočítané na základe inflačnej kalkulačky INEKO - http://www.ineko.sk/kalk.html).