Schválené žiadosti o finančný príspevok z II. kola SKF 2019

Dozorná rada SOZA na zasadnutí 12. júna 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Rada SKF mala v druhom grantovom kole na rozdelenie k dispozícii sumu 25 000 EUR a medzi 46 projektov rozdelila celkovú sumu 24 300 EUR.  

Zoznam podporených projektov z II. kola nájdete tu.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že od budúceho roka bude vyhlasované len jedno grantové kolo na podávanie žiadostí z Kultúrnych programov SKF. Predpokladaný termín na prijímanie žiadostí v budúcom roku je marec 2020. O presnom termíne budeme včas informovať na našom webe.

 

Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond (SKF) je tvorený zo zrážok z autorských honorárov  uhrádzaných do zahraničia  v súlade s recipročnými zmluvami uzavretými s  partnerskými organizáciami kolektívnej správy. 

Tieto finančné zdroje sú s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC  prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry, domácej autorskej tvorby.

Zdroje SKF nie sú čerpané z réžie SOZA ani zo zdrojov, určených pre vyúčtovanie domácim autorom.

Rozhodovanie o zdrojoch SKF sa opiera o Štatút sociálneho a kultúrneho fondu.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho  a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov. Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. 

Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete tu.