ISpA – portál pre autorov a vydavateľov hudobných diel

ISpA je internetový portál pre nositeľov práv zastupovaných SOZA, ktorý vám umožní jednoduchú on-line komunikáciu so SOZA. Všetci autori a vydavatelia zastupovaní SOZA, ktorí uzavrú Zmluvu o poskytnutí prístupu do ISpA, obdržia po jej podpísaní prístupové heslo, pomocou ktorého budú môcť kedykoľvek a kdekoľvek on-line nahlasovať hudobné diela, prehliadať aktuálny zoznam svojich hudobných diel ako aj zvukových a zvukovo – obrazových nosičov a filmov, v rámci ktorých boli použité ich hudobné diela. Rovnako budú môcť vidieť a skontrolovať si osobné kontaktné údaje a v prípade záujmu aj stiahnuť svoje vyúčtovacie podklady.

Pre získanie prístupu do ISpA je potrebné vyplniť dva exempláre Zmluvy o poskytnutí prístupu do ISpA. Na jednom vyhotovení Zmluvy o poskytnutí prístupu do ISpA je potrebné úradne overiť podpis. Následne je potrebné doručiť oba exempláre Zmluvy o poskytnutí prístupu do ISpA na Právny odbor SOZA. Jeden plne podpísaný exemplár zmluvy ISpA spolu s bezpečnostným kódom a heslom Vám obratom zašleme späť.


 

ispa.soza.sk


Zmluva o poskytnutí prístupu do ISpA (231 KB, PDF)
Podmienky pre poskytovanie služieb ISpA (125 KB, PDF)
Užívateľská príručka ISpA (3 257 KB, PDF)
 

   Kontakt – ISpA
   Tel. č.: 02/50 20 27 02
           Email: nositelprav@soza.sk