V Divadle Aréna v Bratislave sa 7. novembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien SOZA za roky 2011 a 2012.

CENY SOZA za rok 2011 boli udelené v týchto kategóriách:

 

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Marián Kachút

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

„Veľa lásky“ – Ivan Tásler

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov

CD „RYTMUS - FENOMÉN“ – Parlophone Czech Republic,  s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio HEY

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 

Vladimír Godár

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Ivan Hrušovský, Ján Siváček

Veľká cena SOZA

Gabriel Jonáš

 

CENY SOZA za rok 2012 boli udelené v týchto kategóriách:

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

„Viac“ – Ivan Tásler, Anna Tásler Onderková

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov

DVD „Mária Podhradská a Richard Čanaky – SPIEVANKOVO 3“ – TONADA  s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Anténa Hitrádio

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí 

Ľubica Malachovská - Čekovská

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Vít Ilek, Ivan Parík

Veľká cena SOZA

Miroslav Žbirka