Ceny SOZA za rok 2020 boli udelené v nasledovných kategóriách:


   ŠTATISTICKÉ CENY
 

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Vladimír Krausz

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Celeste Buckingham

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Poď so mnou/ Ivan Tásler, Kali, Vladimír Krausz 

Cena SOZA za zvukový nosič
Miro Jaroš – Vaše najobľúbenejšie (Galgan Music)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
Rádio Lumen

 

   HONORÁRNE CENY

Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.
V roku 2021 boli odovzdávané honorárene ceny za rok 2019 a aj za rok 2020.
Honorárne ceny za rok 2019 neboli v roku 2020 odovzdané kvôli pandémií koronavírusu.

HONORÁRNE CENY 2019

Cena za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
Eugen Suchoň

Zápis do Zlatej knihy
Peter Dudák
Tibor Frešo

Veľká cena SOZA
(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)
Pavol Hammel

HONORÁRNE CENY 2020

Cena za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí
Jana Kirschner

Zápis do Zlatej knihy
Dušan Húščava
Jozef Kresánek

Veľká cena SOZA
(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)
Milan Novák