CENY SOZA za rok 2015 boli udelené v nasledovných kategóriách:

 

ŠTATISTICKÉ CENY

Nominácie vychádzajú z objektívnych štatistických ukazovateľov o vysielaní a verejných predvedeniach hudobných diel na území Slovenska.

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

NEĽUTUJEM – autor hudby Adam Ďurica ; autor textu Vladimír Krausz; spracovateľ Peter Dudák

Cena SOZA za zvukový nosič

S LÁSKOU - No Name; (P) NN music, s. r. o

Cena SOZA za audiovizuálny nosič

PODHRADSKÁ A ČANAKY SPIEVANKOVO 5; (2 DVD); (P) Tonada, s. r. o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio SiTy

 

HONORÁRNE CENY

Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

(cena udeľovaná autorovi za významné a reprezentatívne uvádzanie hudobných diel na územiach mimo teritória Slovenskej republiky)

Slavomír Solovic

Zápis do Zlatej knihy

(cena udeľovaná autorovi in memoriam za významný príspevok k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry)

Mikuláš SchneiderTrnavský (1881-1958)

Peter Kliment (1937-2012)

Veľká cena SOZA

(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)

Vladimír Godár