CENY SOZA za rok 2014 boli udelené v nasledovných kategóriách:

 

ŠTATISTICKÉ CENY

Nominácie vychádzajú z objektívnych štatistických ukazovateľov o vysielaní a verejných predvedeniach hudobných diel na území Slovenska

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

KEĎ SME SAMI - autori hudby aj textu: Peter Dudák, Martin Žúži (HEX)

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového záznamu tvorby slovenských autorov

MORUŠA BIELA - Jana Kirschner ; (P) Slnko records

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov

HLASY; DVD - Richard Müller & Fragile (P) Universal Music, s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio Modra

 

HONORÁRNE CENY

Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

(cena udeľovaná autorovi za významné a reprezentatívne uvádzanie hudobných diel na územiach mimo teritória Slovenskej republiky)

Adam Hudec

Zápis do Zlatej knihy

(cena udeľovaná autorovi in memoriam za významný príspevok k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry)

Tadeáš Salva (1937-1995)

Ján Berky Mrenica (1939-2008)

Veľká cena SOZA

(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)

Kamil Peteraj