CENY SOZA za rok 2013 boli udelené v nasledovných kategóriách:

 

ŠTATISTICKÉ CENY

Nominácie vychádzajú z objektívnych štatistických ukazovateľov o vysielaní a verejných predvedeniach hudobných diel na území Slovenska

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel

Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

THINKING ABOUT YOU - autori hudby aj textu: Peter Bič, Ivan Bič, Dáša Kostovčík, Jozef Zima, Matúš Pavlík, Vladimír Čekan (Peter Bič Project)

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového záznamu tvorby slovenských autorov

NAVŽDY; CD Kontrafakt; (P) Tvoj Tatko Records

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov

SPIEVANKOVO 4; DVD Mária Podhradská a Richard Čanaky; (P) Tonada, s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio Modra

 

HONORÁRNE CENY

Ocenenia sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska.

Cena SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí

(cena udeľovaná autorovi za významné a reprezentatívne uvádzanie hudobných diel na územiach mimo teritória Slovenskej republiky)

Václav Patejdl

Zápis do Zlatej knihy

(cena udeľovaná autorovi in memoriam za významný príspevok k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry)

Alexander Albrecht (1885-1958)

Štefan Németh-Šamorínsky (1896-1975)

Veľká cena SOZA

(cena udeľovaná autorovi za celoživotné dielo)

Boris Filan