V roku 2011 boli Ceny SOZA udelené v týchto siedmych kategóriách:

 

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

„Príbeh“ – Tomáš Popovič, Alexandra Okálová, Patrik Vrbovský

Cena SOZA pre autora najhranejších hudobných diel

Kamil Peteraj

Cena SOZA za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí

František Dráfi

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov

„DESMOD – Vitajte na konci sveta“ – Universal Music  s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní

Rádio LUMEN

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Jozef Grešák, Boris Droppa

Veľká cena SOZA

Juraj Hatrík