V roku 2010 boli Ceny SOZA udelené v týchto siedmych kategóriách:  

 

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu

„Pokoj v duši“ – Jana Kirschner, Igor Sabo, Rafal Wojciech Paczkowski

Cena SOZA  pre autora najhranejších hudobných diel 

Marián Kachút

Cena SOZA za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí 

Roman Ferianc

Cena SOZA za najpredávanejší nosič zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu tvorby slovenských autorov 

„RYTMUS– Král“ - EMI Czech Republic s.r.o.

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní    

Rádio Hey

Zápis do Zlatej knihy SOZA

Jozef Sixta,  Ján Melkovič

Veľká cena SOZA

Milan Dubovský