Autori, umelci a ďalší nositelia práv dostanú náhradu odmien aj za smart hodinky

16.02.2023

Organizácie kolektívnej správy a ITAS podpísali zmluvu o úprave sadzby náhrady odmien.

Spoločné rokovania všetkých ochranných organizácií na Slovensku (SOZA, LITA, SLOVGRAM, SAPA) a IT asociácie Slovenska (ITAS) vyústili do podpísania rámcovej zmluvy o náhrade odmien za smart hodinky. Všetky strany podpísali zmluvu koncom roka 2022 a jej výsledkom je doplnenie smart hodiniek do zoznamu technických zariadení, ktoré spĺňajú kritériá na uplatnenie náhrady odmeny podľa príslušných ustanovení Autorského zákona.

Smart hodinky patria ku zariadeniam, ktoré umožňujú vyhotovenie, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diel a iných predmetov ochrany, ktoré chráni Autorský zákon. Pri takýchto technických zariadeniach vzniká zo zákona povinnosť uhradiť náhradu odmeny pre autorov a iných nositeľov práv k dielam či záznamom, ktoré môžu byť použité v rámci daného zariadenia.

Keďže autorské zákony v Európe štandardne nositeľom práv neumožňujú udeľovať súhlas na rozmnožovanie nimi vytvoreného obsahu pre vlastnú potrebu spotrebiteľov prostredníctvom licenčnej zmluvy, odmeny za toto použitie sú hradené väčšinou výrobcami a distribútormi príslušných zariadení (napr. mobilné telefóny, tablety, notebooky a pod), ktoré umožňujú vyhotovenie rozmnoženín chráneného obsahu.

„Sme radi, že po dlhých rokovaniach sme so zástupcami IT priemyslu našli spoločnú reč. Verím, že táto zmluvná spolupráca nie je poslednou, z ktorej môžu spoločne profitovať tak zástupcovia umeleckej obce ako aj reprezentanti technologických spoločností, bez ktorých by tvorivý obsah nebol tak široko dostupný.“, vyhodnotil podpis zmluvy predseda predstavenstva SOZA, p. Ľubomír Burgr.

Zmluva bola podpísaná medzi štyrmi organizáciami kolektívnej správy, ktoré reprezentujú nositeľov práv v rôznych oblastiach umenia a medzi ITAS, ktorý je najväčším slovenským profesijným združením spoločností v oblasti informačných a komunikačných technológií. Rámcová zmluva nadobudla účinnosť 1. 1. 2023 a jej znenie je dostupné na webovom sídle SOZA spolu s upravenými formulármi na stanovenie výšky náhrady odmien.