Výzva pre tvorcov filmovej hudby 2024

09.07.2024

Dozorná rada SOZA vyhlásila aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí o finančné príspevky na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu. Cieľom tejto výzvy je podporiť tvorbu filmovej hudby a poskytnúť príspevok nositeľom práv už vytvorenej filmovej hudby.

Program tejto výzvy je určený pre autorov (skladateľov i textárov), ktorých tvorba je súčasťou už vytvoreného filmového diela. Za hudbu k filmovému dielu sa v rámci tejto výzvy považujú aj komponované, aj archívne hudobné diela použité v distribučnom, televíznom, aj dokumentárnom filme a tiež v televíznom seriáli. Do výzvy sa môžu zapojiť nositelia práv, ktorí sú zastupovaní SOZA alebo inou zahraničnou organizáciou kolektívnej správy zaoberajúcou sa ochranou autorských práv hudobných diel.

Záujemcovia o túto formu podpory môžu svoje žiadosti podávať v termíne od 15. júla do 31. augusta 2024.

 

Do výzvy je možné zapojiť sa vypísaním nižšie priloženého formulára, ktorý obsahuje žiadosť a čestné prehlásenie.
Vyplnený formulár je potrebné poslať emailom* na adresu skf@soza.sk alebo zaslať poštou* (prípadne doniesť osobne) na adresu:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava 2
821 08

Všetky žiadosti zaslané emailom aj poštou musia byť odoslané najneskôr do 31. augusta 2024 (pri poštovej zásielke rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

 

   FORMULÁR ŽIADOSTI

Pred začatím vypĺňania Vám odporúčame formulár stiahnuť do počítača (napr. kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár a vybratím „Uložiť odkaz ako...“).

 

V prípade ďalších otázok kontaktujte SOZA na adrese:

Email: skf@soza.sk
Tel.: 02/50 20 27 45

 

Všeobecné informácie o Sociálnom a kultúrnom fonde SOZA nájdete TU.