Elektronické hlasovanie na Valnom zhromaždení SOZA 2024

21.05.2024

Dovoľujeme si vás informovať o vyhlásení elektronického hlasovania k otázkam, ktoré budú predmetom rokovania Valného zhromaždenia SOZA v stredu 5. júna 2024. 

Elektronické hlasovanie nahrádza osobné hlasovanie počas Valného zhromaždenia SOZA a hlasovať prostredníctvom neho môžete v termíne od 23. mája 2024 do 31. mája 2024.

  • O otázkach, ku ktorým odovzdáte hlas prostredníctvom elektronického hlasovania, už nebudete môcť hlasovať v prípade Vašej účasti na Valnom zhromaždení SOZA.
  • O prípadných ďalších otázkach, ktoré nie sú obsiahnuté v elektronickom hlasovaní (napr. pozmeňovacie návrhy), je možné hlasovať iba osobne počas Valného zhromaždenia SOZA.


Elektronického hlasovania sa môžu zúčastniť iba členovia SOZA s hlasovacími právami, ktorí majú zriadený prístup do ISpA
V prípade dedičov s hlasovacími právami môže hlasovať len spoločný zástupca. Váš aktuálny členský vzťah, vrátane informácie o hlasovacích právach, si môžete skontrolovať priamo v ISpA v sekcii Základné údaje alebo kontaktujte Právny odbor SOZA.