Elektronické hlasovanie na Valnom zhromaždení SOZA 2022

25.05.2022

8. júna 2022 sa uskutoční Valné zhromaždenie SOZA, počas ktorého sa uskutočnia voľby do Rozhodcovskej komisie a do Zaraďovacej komisie. Zároveň prebehne hlasovanie o stanovených bodoch programu.

Elektronické hlasovanie nahrádza osobné hlasovanie počas Valného zhromaždenia SOZA a hlasovať prostredníctvom neho môžete v termíne od 26. mája do 3. júna 2022.

  • O otázkach, ku ktorým odovzdáte hlas prostredníctvom elektronického hlasovania, už nebudete môcť hlasovať v prípade Vašej účasti na Valnom zhromaždení SOZA.
  • O otázkach, ktoré nie sú obsiahnuté v elektronickom hlasovaní (napr. pozmeňovacie návrhy), je možné hlasovať iba osobne počas Valného zhromaždenia SOZA.


Elektronického hlasovania sa môžu zúčastniť iba členovia SOZA s hlasovacími právami, ktorí majú zriadený prístup do ISpA. V prípade dedičov s hlasovacími právami môže hlasovať len spoločný zástupca. Váš aktuálny členský vzťah, vrátane informácie o hlasovacích právach, si môžete skontrolovať priamo v ISpA v sekcii Základné údaje alebo kontaktujte Právny odbor SOZA.