Vyplácanie zálohy autorskej odmeny

22.11.2021

VYPLÁCANIE ZÁLOHY AUTORSKEJ ODMENY

 

Dozorná rada SOZA schválila v novembri uznesenie, na základe ktorého môže nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie

zálohových preddavkov na honorár do výšky 50% odmeny z posledného hlavného vyúčtovania už od 22. novembra 2021.

Zároveň DR ustanovila zníženie minimálnej hranice výšky honorárov potrebnej na podanie žiadosti na 100€.

Viac informácií o vyplácaní preddavkov nájdete › TU.