V prvom rade je potrebné vyplniť Žiadosť o zálohovú výplatu autorskej odmeny a následne ju zaslať na adresu  Rastislavova 3, 821 08 Bratislava alebo elektronicky na  jana.jakubcova@soza.sk

Po doručení žiadosti a preverení správnosti údajov Vám zálohu poukážeme na Váš účet.

 

Žiadosť o zálohovú výplatu autorskej odmeny

Zásady zálohového vyplácania honorárov

 

Kontakt :

Ing. Jana Jakubcová (domáce honoráre)

tel: 0250202724 

e-mail: jana.jakubcova@soza.sk