Grantová výzva na kultúrne programy SKF 2021

01.03.2023


 

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí na finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty a tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Program výzvy je tematicky otvorený a žiadatelia sa tak môžu uchádzať o príspevok, ktorý môže byť použitý napríklad na vydávanie CD nosiča, či vinylovej platne, na významné podujatia ako napr. festival, koncert, workshop či seminár (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok na významné projekty a tvorbu) alebo na náklady spojené s chodom organizácie (tlačivo Žiadosť o finančný príspevok na činnosť partnerom).
O príspevok môžu požiadať právnické aj fyzické osoby. 

Žiadosti je možné podávať v termíne od 1. marca 2020 do 31. marca 2021. 

Podávané projekty by mali byť zrealizované v termíne od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022. V prípade, že sa Vaše podujatie koná v 1. polovici roka 2022, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku. Príspevok na jednotlivý projekt možno poskytnúť do sumy 3 000 eur. V prípade projektu s mimoriadnym významom môže byť príspevok poskytnutý až do výšky 6 000 eur.

Tlačivo žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou* na adresu:
Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
Bratislava 2
821 08

*U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

Viac informácií o Sociálnom a kultúrnom fonde SOZA nájdete TU alebo v nižšie priloženom dokumente Kultúrne programy SKF.

V prípade otázok kontaktujte príslušnú pracovníčku SOZA:
Dominika Semaňáková
Tel.: 02/50 20 27 45
Email: dominika.semanakova@soza.sk