Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

18.12.2019

V roku 2020 bude vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2020 do 31. marca 2020.
Žiadosti je nutné doručiť buď osobne alebo zaslať poštou. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.) Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ nie v tomto prípade je nutné vypĺňať.

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí.

Tlačivá žiadostí a štatút SKF nájdete TU.