Grantová výzva na prijímanie žiadostí o príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Dovoľujeme si vás upozorniť, že od roku 2020 je vyhlásené len jedno kolo na prijímanie žiadostí o finančný príspevok zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Dozorná rada schválila termín prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. marca 2024 do 31. marca 2024Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete TU.


Projekty z týchto žiadostí by mali byť zrealizované v termíne od 1. júna 2023 do 31. mája 2024. V prípade, že sa vaše podujatie bude konať v 1. polovici roka 2024, odporúčame, aby ste si podali žiadosť už v tomto roku.
Všetky žiadosti sa vyplňajú prostredníctvom elektronického online tlačiva, nie je nutné ich posielať poštou. 

!Upozorňujeme, že tlačené formuláre, ktoré slúžili na podávanie žiadosti v minulých rokoch už NIE SÚ PLATNÉ. Všetky žiadosti je potrebné podať prostredníctvom aktuálnych online formulárov!

Na základe odporúčaní Rady SKF bude o výsledkoch rozhodovať Dozorná rada SOZA na svojom májovom zasadnutí. Viac informácií o aktuálnej výzve nájdete TU. 


   Sociálny a kultúrny fond

Sociálny a kultúrny fond SOZA sa vytvára ako štandardný prerozdeľovací fond na báze medzinárodných zmlúv, ktoré má SOZA uzatvorené s partnerskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí. Jeho zdrojom sú zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv, spravidla vo výške 5%, pričom vo výnimočných prípadoch sa dopĺňa aj iným spôsobom.

Tieto finančné zdroje sú v zmysle platnej legislatív a s odporučením medzinárodnej konfederácie organizácií kolektívnej správy CISAC prerozdeľované na sociálne účely ako aj na účely podpory národnej kultúry a domácej autorskej tvorby.

Použitie prostriedkov Sociálneho a kultúrneho fondu posudzuje a navrhuje Rada Sociálneho a kultúrneho fondu, ktorú zriaďuje Dozorná rada SOZA spomedzi členov volených orgánov.

Tieto návrhy podliehajú schváleniu Dozornou radou SOZA. Históriu podporených žiadostí o finančný príspevok zo SKF nájdete TU.

 

Viac informácii získate: 
   Kontakt – Sociálny fond
  Erika Mináčová
           Tel: 02/50 20 27 23
           Email: erika.minacova@soza.sk

   Kontakt – Kultúrny fond
  Dominika Semaňáková
           Tel: 02/50 20 27 45
           Email: dominika.semanakova@soza.sk