Informácie o osobných údajoch

U nás v SOZA je ochrana osobných údajov vysokou prioritou. Od 25.5.2018 je účinná nová legislatíva Európskej únie - Nariadenie GDPR, ktoré upravuje podmienky ochrany osobných údajov.  
Účelom novej legislatívy je dať vám väčšiu kontrolu nad tým, ako sú vaše osobné údaje používané. 

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch. 

 

   Informácie k spracúvaniu osobných údajov v spoločných výberoch

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s:
LITA, autorská spoločnosť;
Ochranné združenie interpretov Slovenska
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

 uzavreté nasledovné dohody o spoločnej správe:

  • pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu,
  • pre oblasť technického predvedenia predmetov ochrany a verejného prenosu v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia.

Zároveň má SOZA s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s:
LITA, autorská spoločnosť;
Ochranné združenie interpretov Slovenska
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov?
Slovenská asociácia producentov v audiovízi (SAPA)

uzavretú nasledovnú dohodu o spoločnej správe:

  • pre oblasť použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona.


   Dohoda spoločných prevádzkovateľov

   Dodatok č. 1. k Dohode spoločných prevádzkovateľov


Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. č.: 02/50 20 27 54
 


   Informácie k spracúvaniu osobných údajov v informačných systémoch SOZA


Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Ceny_Soza

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_ISpA

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Kamery

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_KSP_dobrovolna

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_KSP_povinna

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Monitorovanie_hovorov

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Organy_SOZA

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_PAM

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Pouzivatelia

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Pravna_agenda

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Registratura

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_SKF

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Uctovne_doklady

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Uchadzaci_o_zamestnanie

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Whistleblowing

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Prava_dotknutych osob

Info_podla_cl.13_GDPR_Fanpage_FB_SOZA 

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Newsletter

Info_podla_cl.13_GDPR_Fotky_video_info_z_podujati

Info_podla_cl.13_GDPR_Galavecer_SOZA


   Kontakt – Zodpovedná osoba
   Tel. č.: 02/50 20 27 54
           E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk