SOZA má uzavretých 109 medzinárodných zmlúv so 70 zahraničnými partnerskými organizáciami v celkovo 123 štátoch sveta, na základe ktorých zabezpečuje uplatňovanie práv domácich hudobných tvorcov vo všetkých krajinách sveta, v ktorých existuje autorsko-právna ochrana. Vďaka recipročnému charakteru dohôd o spolupráci garantuje SOZA na území SR uplatňovanie práv zahraničných tvorcov rovnocenne právam domácich autorov. 

Zahraničné organizácie kolektívnej správy, s ktorými má SOZA uzavreté medzinárodné zmluvy:
(zoradené abecedne podľa štátov, v ktorých vykonávajú kolektívnu správu zverených práv)
 
Štát Spoločnosť
Albánsko ALBAUTOR

Argentína

SADAIC

Austrália

APRA

Azerbajdžan

AAS

Belgicko

SABAM

Bielorusko

NCIP

Brazília

ABRAMUS

Brazília

SBACEM

Brazília

UBC

Brazília

SOCINPRO

Bulharsko

MUSICAUTOR

Česká republika

OSA

Čierna hora  PAM CG 

Čínska ľudová republika

MCSC

Dánsko

KODA

Dánsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Island

NCB

Estónsko

EAU

Filipíny

FILSCAP

Fínsko

TEOSTO

Francúzsko, Luxembursko

SACEM/SDRM

Grécko

AUTODIA

Gruzínsko

GCA

Holandsko

BUMA/STEMRA

Hongkong

CASH

Chorvátsko

HDS-ZAMP

India IPRS

Island

STEF

Izrael

ACUM

Írsko

IMRO

Japonsko

JASRAC

Juhoafrická republika

SAMRO

Kanada

SOCAN

Kanada

SODRAC

Kazachstan

KazAK

Kolumbia

SAYCO

Kórejská republika

KOMCA

Kuba

ACDAM

Litva

LATGA

Lotyšsko

AKKA/LAA

Macedónsko

ZAMP MACEDONIA 

Maďarsko

ARTISJUS

Malajzia

MACP

Mexická republika

SACM

Moldavsko ANCO

Nemecko

GEMA

Nórsko

TONO

Poľsko

ZAIKS

Portugalsko

SPA

Rakúsko

AKM

Rakúsko

AUSTRO MECHANA

Rumunsko

UCMR-ADA

Slovinsko

SAZAS

Spojené štáty americké

AMRA

Spojené štáty americké

ASCAP

Spojené štáty americké

BMI

Spojené štáty americké

HARRY FOX AGENCY

Spojené štáty americké

SESAC

Srbsko

SOKOJ

Španielsko UNISON

Španielsko

SGAE

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko

SUISA

Švédsko

STIM

Taliansko

SIAE

Turecko

MESAM

Turecko

MSG

Ukrajina

UACRR

Uruguaj

AGADU

Veľká Británia

MCPS

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Bahamy, Cyprus, Malta  

PRS for Music

Vietnam

VCPMC