Vraví sa, že poznanie svojich práv a povinností uľahčuje život. O autoroch a umelcoch to platí dvojnásobne, keďže autorské právo je oblasť, ktorej sa v súčasnosti, žiaľ, nevenuje veľká pozornosť. O zmenu k lepšiemu sa snaží aj SOZA – jedným z krokov sú prednášky a workshopy na umeleckých školách. Poslednú prednášku v aktuálnom školskom roku si vypočuli študenti kompozično-dirigentského odboru, ktorí si ako tému vybrali autorské právo, autorský zákon, dielo a jeho ochrana. Po úvodnej, viac teoretickej časti, sa študenti zaujímali aj o autorsko-právnu ochranu v praxi a fungovanie organizácií kolektívnej správy práv. Tešíme sa, že na Slovensku vyrastajú skladatelia, aranžéri a umelci, ktorí majú záujem vzdelávať sa aj v tejto oblasti.  Držíme im palce a tešíme sa na ich skladby a koncerty.

Radi by ste sa aj vy dozvedeli viac o autorskom práve, použití autorsky chránených diel, licenčnom procese či iných oblastiach, ktoré sa dotýkajú diela a jeho ochrany? Kontaktujte nás na pr@soza.sk a radi prídeme aj na vašu školu či do vašej firmy, inštitúcie.