Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov - webové sídlo www.soza.sk a cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.
Súbory cookies sa používajú aj na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics, Google Adwords, Facebook a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.


Aké cookies vyhodnocujú naše stránky

Potrebné cookies: na základe nich vie systém stotožniť požiadavku s prihláseným používateľom, ktorý môže mať rozpracované dáta (formulár zmluvy a pod.) a odlíšiť ho od anonymného používateľa. Tento typ cookies je potrebný aj pre bezpečnostné účely. K potrebným patria aj cookies pre zapamätanie si jazykovej verzie, aby sa pri opätovnom otvorení stránky nastavil správny jazyk.

Cookies tretích strán: Vytvárajú a využívajú ich poskytovatelia služieb ako Google Analytics. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a bezpečné.


Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať.

 

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na našom webe.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

Osobné údaje nebudú zo strany SOZA použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Životnosť potrebných cookies je nastavená na dobu platnosti relácie, t.j. na 20 minút od poslednej požiadavky.

Google analytics cookies expirujú najviac po 2 rokoch (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na zodpovednaosoba@soza.sk.

Čo však nie je tento prípad.

V tomto prípade spracúvame údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch SOZA. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, uplatnenia Vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na:

e-mailom: zodpovednaosoba@soza.sk

písomne na: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 2

 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane údajov sa uplatňuje od 1. februára 2022.