Stav k 31.12.2020: 2 890 zastupovaných nositeľov práv.

V nasledujúcich zoznamoch sa nachádzajú  mená autorov, vydavateľov a dedičov, ktorí uzavreli so SOZA Zmluvu o zastupovaní. SOZA eviduje aj pseudonymy autorov. V prípade záujmu o informáciu, či autor, ktorého dielo je označené pseudonymom, je zastupovaný SOZA, kontaktujte nás, prosím, na tel. č.: 02/50202702.

Zoznam autorov

Zoznam vydavateľov

Zoznam dedičov

Zosnulí autori