Formulár pre informovanie o verejných produkciách

Upozornenie:

Formulár slúži na účel informovania SOZA, či bolo dané podujatie používateľom – usporiadateľom, organizátorom riadne nahlásené. Vyplnenie tohto formulára nenahrádza povinnosť používateľa nahlásiť podujatie a použitý repertoár. Rozsah vyplnených informácií urýchli identifikáciu používateľa a podujatia a napomôže správnemu a včasnému vyúčtovaniu autorských odmien nositeľom práv.