Ceny SOZA za rok 2019 boli udelené v nasledovných kategóriách:


ŠTATISTICKÉ CENY

Cena SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel
Ivan Tásler

Cena SOZA pre textára najhranejších hudobných diel
Vladimír Krausz

Cena SOZA pre najúspešnejšieho mladého autora
Celeste Buckingham

Cena SOZA za najhranejšiu skladbu
Poď so mnou/ Ivan Tásler, Kali, Vladimír Krausz 

Cena SOZA za zvukový nosič
Kali – Ale ne (Kali Records)

Cena SOZA za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní
Rádio Sity


HONORÁRNE CENY
Honorárne ceny za rok 2019 neboli v roku 2020 odovzdané kvôli pandémií koronavírusu.
Z toho dôvodu sa honorárne ceny za rok 2019 udeľujú v roku 2021 spolu s honorárnymi cenami za rok 2020.